Speeltuin Biggekerke

Onze speeltuin wordt onderhouden door een team van vrijwilligers. Naast het streven om alle toestellen in topconditie te hebben, is de veiligheid ervan een heel belangrijk punt. 

In samenwerking met de gemeente Veere wordt onze speeltuin ieder jaar getoetst aan het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen door een onafhankelijk buro.

Elke dag vindt een visuele check plaats op gebreken. Eens per 2 weken lopen 2 personen alle toestellen na en worden deze aan een grondige inspectie onderworpen.

Wordt er iets ontdekt, dan wordt dat in een logboek genoteerd en wordt er onmiddellijk actie ondernomen om e.e.a. te herstellen.

Al deze aandacht geeft natuurlijk niet de garantie dat er niets meer kan gebeuren maar wij durven onze speeltuin veilig te noemen.

Spelen brengt altijd risico's met zich mee en wij vinden dat kinderen daar ook van kunnen leren. Al zijn de risico's klein, wij hopen dat u er rekening mee houdt en zonodig met uw kind(eren) meegaat. In de speeltuin is geen professioneel toezicht.

Mocht er toch iets gebeuren, dan kunt u het telefoonnummer van de arts vinden op het publicatiebord bij de ingang.